Erf Emissies

9 maart 2020 by sticht in Blog

Erf emissies

Erf Emissies

Terwijl ik dit schrijf valt de regen met bakken uit de lucht, wat een verschil met verleden jaar. Toen waren we al volop aan het zaaien en planten. Wellicht moeten hier maar blij mee zijn, de grondwater stand begint weer op peil te komen en dat is voor het verdere verloop van het teeltseizoen zeker zo belangrijk.

Wat voor het teeltseizoen ook belangrijk is, zeker voor de gehele sector is laten zien dat we samen verantwoord bezig zijn in onze teelten. Daar horen certificaten zoals het Vvak nu eenmaal bij. Nu ben ik zelf niet iemand die voor deze certificeringen gelijk een gat in de lucht springt omdat je als teler altijd al op de meest efficiënte en bewuste manier tracht te telen en omdat het toch vaak tijd vraagt waar U als teler niet op zit te wachten.

Toch zijn deze zaken van wezenlijk belang om uit te dragen dat wij als sector bewust omgaan met zaken als bodem, milieu en onze omgeving. Ook kan het bijdragen aan een stukje bewustwording.

Als sector worden we steeds meer geconfronteerd met vragen vanuit de markt omtrent milieubewust bezig zijn en duurzaamheid. Wij als TOG trachten deze zaken te borgen in het Vvak en proberen dit werkbaar te houden voor U als teler.

Een van de punten die ik even aan wil halen zijn emissies van gewasbeschermingsmiddelen, we worden nu geconfronteerd met nieuwe eisen wat betreft spuittechnieken om zo drift reducties terug te dringen. Hier moet veel geld geïnvesteerd worden om de laatste 5% drift (zoals men ons doet geloven) te minimaliseren. En dan moeten we nog maar afwachten of deze technieken binnen enkele jaren nog binnen dezelfde klasse vallen. Waar we denk ik meer kunnen bereiken is door als teler kritisch te kijken naar de emissie vanaf het erf. Vaak is het even snel de machine afspuiten als het wat modderig is geweest. Dit zijn piek momenten qua erf emissie. De meeste machines zijn uitgerust of uit te rusten met een drukreiniger. Hiermee kunnen we de machine uitwendig reinigen op het perceel waarmee we piekbelastingen qua emissie sneller terugdringen dan met de laatste 5% driftreductie. Dit is iets wat wij als sector pro-actief op kunnen pakken en waarmee we grote stappen kunnen zetten.

Het is natuurlijk ook mogelijk deze erf emissies te borgen middels een phytobac, of wellicht een O-zon zuivering zoals in de glastuinbouw gangbaar is. Mijn ervaring leert echter dat er weinig van deze systemen aanwezig zijn op bedrijven. Vandaar dat de kortste klap toch is om de machine te spoelen en te reinigen op het perceel om zo de erfemissie terug te dringen. Dit zal op de lange termijn in ons eigen voordeel zijn.

JP Tacken

    Choose your language