Knelpunteninventarisatie gewasbescherming

Loop je in je werkveld tegen problemen aan met betrekking tot gewasbescherming of gewasbelagers, overleg dan met je collega adviseurs en meld via mail je knelpunt aan. Ik zorg dan dat het op de knelpuntenlijst komt.

Deze lijst bespreken we een aantal keer per jaar met specialisten om te kijken welke acties uitgezet moeten worden. Denk daarbij aan overleg met gewasbeschermingsfirma`s, opzetten onderzoek etc.

    Choose your language