PPS Bodem

Medio 2017 is het onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer gestart. Hierin werken onderzoekers, bedrijfsleven én overheid samen om de kennis van de relaties tussen bodembeheer, bodemdiensten en de bodemparameters/indicatoren te verhogen.

TOG neemt deel en draagt financieel bij, aan deze PPS, werkpakket 3: “Bodempathogenen”. 2017 was voor de onderzoekers duidelijk een jaar van opstarten. Als TOG proberen we de industriegroenten gewassen een grotere rol in het bouwplan te geven, door meer kennis te verkrijgen over de rol van het groetengewas op de bodem in relatie tot het bouwplan.

De PPS “Samenwerking Beter Bodembeheer is een omvangrijk Kennisproject. Informatie over alle deelprojecten en resultaten is te vinden op de website van Beter Bodembeheer.

 

Bekijk hier het Beter bodembeheer magazine.

    Choose your language