Over ons

Vanuit de VIGEF, telersvereningen industriegroenten en de werkgroep Industriegroenten LTO is in 2014 de Stichting TOG opgericht.

Vanwege de ontwikkelingen rondom de afschaffing van de productschappen heeft het bedrijfsleven zelf het initiatief genomen om in gezamenlijkheid te zorgen voor de borging van een aantal activiteiten. Deze activiteiten zijn zowel voor de telers als de verwerkers van groot belang.

Ons doel

lnzet voor alle praktijkgerichte teeltaangelegenheden die zich voordoen in de teelt van groenten voor de verwerkende industrie en versmarkt in Nederland en ondersteuning geven op het gebied van verduurzaming van de teelt.

Leden van de stichting

De stichting wil zich graag inzetten voor alle telers van groenten voor de verwerkende industrie en versmarkt in Nederland. Klik op de button voor een overzicht van onze leden.

    Choose your language