Gewassen

Leden van Stichting TOG produceren een aantal hoofdgewassen. Bekijk de pagina voor meer informatie per gewas, zoals handleidingen en onderzoeksrapporten.

Organisatie

Leden van Stichting TOG hebben een grote organisatie van partners en leden waar ze mee samenwerken en projecten mee realiseren.

Projecten

Leden van Stichting TOG  hebben meerdere projecten gerealiseerd met partners en leden. Ben je benieuwd welke projecten dat zijn?

Ontdek alles over onze stichting

WELKOM

Opgericht voor en door telers

Welkom op de website van Stichting Teelt Overleg Groenten. In 2014 is stichting TOG opgericht voor en door telers en verwerkers van industriegroenten. De stichting dient als een platform waar belangrijke informatie te verkrijgen is en biedt de mogelijkheid om nieuwe informatie te delen met collega’s en adviseurs.

Al sinds 2014 een belangrijk platform voor informatie

Onze Visie

De hoofdthema’s waar TOG aan werkt houden verband met werkzaamheden waar industriële verwerkers en industrie groentetelers gezamenlijk knelpunten proberen op te lossen teneinde kwaliteit, kwantiteit, continuïteit en leveringszekerheid van productie en aanvoer te borgen op een zo duurzaam mogelijke wijze. Daarbij rekening houdend met teeltkundige aspecten en aspecten die verband houden met de oogst en verwerking en vermarkting van de producten.

Belangrijke items in de toekomstvisie van TOG zijn:

  • Ontwikkelen van residu vrije teelten
  • Industriegroenten telend Nederland staat wereldwijd op de kaart, omdat we duurzaam telen, rekeninghoudend met water, bodem, lucht, mens
  • Verduurzamen van de teelten
  • Integrated Pest Management
  • Kennisontwikkeling
  • Voedselveiligheid
  • Internationale samenwerking
  • Veredeling

Contact

Meer over onze stichting te weten komen? of heb je eventuele vragen voor ons? Neem dan vrijblijvend contact op!

    Choose your language