PPS Groen

TOG neemt deel en draagt financieel bij, aan deze PPS: werkpakket 1. (2017-2021)

Het doel van dit programma is het ontwikkelen van een GROEN teeltsysteem voor de open teelten gericht op een verminderde afhankelijkheid van chemische middelen;
– Het integreren van bestaande bouwstenen in het GROEN systeem;
– Ontwikkelen van nieuwe IPM bouwstenen passend in een GROEN systeem voor acute problemen; Integrated pestmanagement; residuvrij telen;
– Testen en evalueren van de prestaties van een GROEN teeltsysteem.

De PPS GROEN staat voor Publiek Privaat Samenwerkingsproject ‘Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk. Meer informatie vindt u op de website  van PPS Groen.

    Choose your language