Voedselveiligheid

Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) is begin 2005 ontstaan door het samenvoegen van de Voedselveiligheidscertificaten (VVC’s) voor aardappelen, suikerbieten, industriegroente en granen, zaden en peulvruchten (GZP). Het VVAK verschilt inhoudelijk niet van de afzonderlijke VVC’s met uitzondering van zetmeelaardappelen en suikerbieten. Het VVAK betekende een vereenvoudiging, omdat alle eisen voor deze gewassen opgenomen zijn in één certificatieschema. Op het certificaat wordt vermeld voor welke van de gewassen het certificaat geldt.

Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)

De beheerder van VVAK is het Akkerbouw Certificeringsoverleg, waarin de telers (LTO/NAV), afnemers (VAVI/BO Akkerbouw/AVEBE/Suiker Unie/NAO en Vigef), kwekers (Plantum NL) en loonwerkers (Cumela) zitting hebben. Het certificaat wordt geaccepteerd door alle afnemers binnen het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Het systeem bestaat uit twee documenten: (1) het handboek, en (2) de telershandleiding.

Open hier het VVAK Handboek 2019
Open hier het VVAK Handboek 2020

Open hier de VVAK Telerhandleiding 2019/2020
Open hier de VVAK Telerhandleiding 2020/2021

Tijdelijke afwijkingen van de regels opgenomen in het VVAK Handboek in verband met de uitbraak van COVID-19 (Coronavirus) zijn opgenomen in het VVAK-protocol in verband met de uitbraak van het COVID-19 (Coronavirus).

De volgende formulieren zijn hier beschikbaar als invulbare bestanden.

Zelfbeoordeling/checklist 2019/2020
Zelfbeoordeling/checklist 2020/2021
Het formulier zelfbeoordeling/checklist kunt u invullen en naar keuze opslaan of printen.

Teeltregistratieformulier 2020 – 2021
Het teeltregistratieformulier dient u eerst op te slaan voordat u het kunt invullen.

Model bedrijfsplan duurzaamheid
Het model bedrijfsplan dient u eerst op te slaan voordat u het kunt invullen.

Om u goed te kunnen voorbereiden op een VVAK-inspectie, vindt u hier een lijst met documenten voor een VVAK-inspectie.

VVAK en hygiënecode food/feed en GMP+

Het VVAK is op 23 januari 2006 door minister Veerman goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als levensmiddelen (hygiënecode food). Op 27 augustus 2008 is het VVAK door minister Verburg goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als diervoeder (hygiënecode feed). Bedrijven met het VVAK certificaat voldoen hierdoor aantoonbaar aan de Europese hygiëne-eisen voor voedsel en diervoeder, zoals die met ingang van 1 januari 2006 van kracht zijn. Deze eisen maken onderdeel uit van de voorwaarden voor het verkrijgen van de bedrijfstoeslag. Sinds 7 februari 2007 voldoet VVAK aan de eisen die GMP+ stelt aan de teelt van voedermiddelen. VVAK kan daarom dienen als volledige invulling van de risicoanalyse die afnemers van diervoedergrondstoffen sinds 2016 moeten toepassen als onderdeel van de poortwachtersprocedure van GMP+.

VVC of VVAK?

Indien u reeds één of meerdere VVC’s hebt, dan kunt u deze via uw Controlerende Instantie (CI) laten omzetten in VVAK. Indien u nog geen VVC hebt, dan kunt u bij onderstaande CI’s informatie opvragen en/of u aanmelden. Het is raadzaam om bij meerdere CI’s offerte’s aan te vragen. De volgende CI’s zijn erkend door het Akkerbouw Certificeringsoverleg én hebben aangegeven bereid te zijn om ondernemers te inspecteren op de eisen van het VVAK:

  1. Vinçotte ISACert Nederland BVMw. J. Willemsen, Obrechtstraat 28E, 8031 AZ Zwolle, 088-6252476.
  2. SGS Nederland BVDhr. M. Swaans, Postbus 200, 3200 AE Spijkenisse, 088-2143294.
  3. Control Union Certifications BVMw. L. Scholten van Loenen, Postbus 161, 8000 AD Zwolle, 038-4260100.

Opslag op nota

Om de kosten van het Akkerbouw Certificeringsoverleg (o.a. beheer van het VVAK) te financieren brengen de CI’s jaarlijks een bedrag van € 2,50 (tarief 2020) per VVAK-gewasmodule of gewascertificaat in rekening. De CI’s maken dit bedrag zichtbaar als een opslag op hun nota en dragen dit bedrag af aan de BO Akkerbouw.

Bron: Brancheorganisatie Akkerbouw

Kijk voor de meest recente versie van bovenstaande documenten op de website van Brancheorganisatie Akkerbouw.