Voedsel-en Voederveiligheid VVAK

De beheerder van VVAK is het Akkerbouw Certificeringsoverleg, waarin de telers (LTO/NAV), afnemers (VAVI/BO Akkerbouw/AVEBE/Suiker Unie/NAO en Vigef), kwekers (Plantum NL) en loonwerkers (Cumela) zitting hebben. Het certificaat wordt geaccepteerd door alle afnemers binnen het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Het systeem bestaat uit twee documenten: (1) het handboek, en (2) de telershandleiding.

VVAK

Het VVAK is op 23 januari 2006 door minister Veerman goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als levensmiddelen (hygiënecode food). Op 27 augustus 2008 is het VVAK door minister Verburg goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als diervoeder (hygiënecode feed). Bedrijven met het VVAK certificaat voldoen hierdoor aantoonbaar aan de Europese hygiëne-eisen voor voedsel en diervoeder, zoals die met ingang van 1 januari 2006 van kracht zijn. Deze eisen maken onderdeel uit van de voorwaarden voor het verkrijgen van de bedrijfstoeslag. Sinds 7 februari 2007 voldoet VVAK aan de eisen die GMP+ stelt aan de teelt van voedermiddelen. VVAK kan daarom dienen als volledige invulling van de risicoanalyse die afnemers van diervoedergrondstoffen sinds 2016 moeten toepassen als onderdeel van de poortwachtersprocedure van GMP+.

Download hier alle actuele VVAK documenten

VVC of VVAK?

Indien u reeds één of meerdere VVC’s hebt, dan kunt u deze via uw Controlerende Instantie (CI) laten omzetten in VVAK. Indien u nog geen VVC hebt, dan kunt u bij onderstaande CI’s informatie opvragen en/of u aanmelden. Het is raadzaam om bij meerdere CI’s offerte’s aan te vragen. De volgende CI’s zijn erkend door het Akkerbouw Certificeringsoverleg én hebben aangegeven bereid te zijn om ondernemers te inspecteren op de eisen van het VVAK:

  1. Vinçotte ISACert Nederland BVMw. J. Willemsen, Obrechtstraat 28E, 8031 AZ Zwolle, 088-6252476.
  2. SGS Nederland BVDhr. M. Swaans, Postbus 200, 3200 AE Spijkenisse, 088-2143294.
  3. Control Union Certifications BVMw. L. Scholten van Loenen, Postbus 161, 8000 AD Zwolle, 038-4260100.

Opslag op Nota

Om de kosten van het Akkerbouw Certificeringsoverleg (o.a. beheer van het VVAK) te financieren brengen de CI’s jaarlijks een bedrag van € 2,50 (tarief 2020) per VVAK-gewasmodule of gewascertificaat in rekening. De CI’s maken dit bedrag zichtbaar als een opslag op hun nota en dragen dit bedrag af aan de BO Akkerbouw.

Bron: Brancheorganisatie Akkerbouw

    Choose your language