Beregening

20 augustus 2019 by sticht in Blog

Beregening

Beregening

Goede dag, mijn naam is Maurits Bax en ben akkerbouwer in zuidoost Brabant. Ik ben als groenteteler actief binnen het bestuur van TOG.

Met de huidige weersvoorspellingen, 11 augustus, lijkt het erop dat er eindelijk regenwater van betekenis gaat vallen. Ook in 2019 hebben we weer te maken met een zeer droog jaar. Evenals in 2018 valt er niet genoeg water voor de groei van onze gewassen en zijn we aangewezen op beregening. Naast de extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, gaat er ook enorm veel tijd in zitten. Om de kwaliteit en ook de kwantiteit van geteelde gewassen te garanderen is het van groot belang dat op de goede momenten beregend wordt en daarbij ook de juiste gift, passend bij de grondsoort en het gewas. Dit alles om een constante productstroom richting de fabriek te krijgen.

Binnen TOG hebben we ervoor gekozen om mede in te zetten op beregeningssignaal. Dit is een online tool voor het bepalen van het juiste beregeningstijdstip. Dit is ook toepasbaar gemaakt voor groentegewassen. Het is een tool die door een teler gebruikt kan worden en is eveneens onderdeel van een eventueel bedrijfswaterplan, waarin aangetoond wordt dat er verantwoord omgegaan wordt met grondwater.

In de toekomst zal de beschikbaarheid van water een steeds belangrijker onderdeel worden van onze bedrijfsvoering. Het is daarom voor ieders belang om daar verantwoord mee om te gaan om de voedselvoorziening te kunnen garanderen, zeker in jaren als 2018 en 2019.

Want voor vele is beregening niet de grootste hobby, maar pure noodzaak voor een goede bedrijfsvoering.

Maurits Bax

    Choose your language